پمپ وکیوم خطی فرآینداگرچه به نظر می رسد بصری بودن لامپ (ها) باید نصب شود تا خط مستقیم بینایی را برای همه سطوح فراهم کند ، اما این واقعا لازم نیست. انرژی اشعه ماوراء بنفش از سطوح داخلی منعکس می شود … Read More